Industria Moldovei, în cădere liberă. În luna iunie producția industrială a scăzut cu 7%

În luna iunie 2020, producția industrială s-a micșorat față de luna corespunzătoare a anului precedent cu 7,2%, ca urmare a descreșterii producției industriale în industria prelucrătoare (-8,9%). Totodată, s-au înregistrat creșteri în industria extractivă (+14,6%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+6,4%), informează Biroul Național de Statistică.

Totodată, în prima jumătate a anului, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, producția industrială a scăzut cu 7%, ca urmare a descreșterii producției industriale în industria extractivă (-7,4%), în industria prelucrătoare (-7%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-7,2%).

În același timp, în luna iunie curent comparativ cu aceeași perioada a anului 2019 industria alimentară în ansamblu a înregistrat o creștere a producției industriale cu 9,7%.

Creșteri substanțiale s-au înregistrat la activitățile: fabricarea uleiurilor și grăsimilor vegetale și animale – de 96 ori; fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon – cu 28,3%; prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor – cu 21,8%; producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne – cu 4,9%.

În același timp s-au înregistrat reduceri a producției industriale la următoarele activități ale industriei alimentare: fabricarea altor produse alimentare – cu 46,4%; prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor – cu 14,8% (cauzând reducerea pe total industrie cu 0,4%); fabricarea produselor lactate – cu 7,7%.

În perioada de referință s-au înregistrat descreșteri față de iunie 2019 și la alte activități ale industriei prelucrătoare, cum ar fi: fabricarea de mașini, utilaje și echipamente – cu 46,9%; repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor – cu 42,1%; fabricarea autovehiculelor, a remorcilor și semiremorcilor – cu 42,0%; fabricarea echipamentelor electrice – cu 38,4%; fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice – cu 29,1%; fabricarea produselor textile – cu 22%; fabricarea băuturilor ­ – cu 15,0%; fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie – cu 10,9%; fabricarea articolelor de îmbrăcăminte – cu 10,7%; industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații – cu 10,5%; fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice – cu 7,1%.

Comentarii