Lista locurilor permise comerțului stradal se reduce. Iată unde nu pot fi amplasate gherete

Valentina Constantinov, şefă-adjunctă a Direcției generale comerț, alimentație publică și prestări servicii, enumeră locurile unde nu pot fi amplasate gherete în Chişinău.

Comentarii