Moldova a participat, ÎN PREMIERĂ, la cel mai înalt Forum european dedicat luptei împotriva contrabandei cu țigări

Republica Moldova, reprezentată de Serviciul Vamal, în premieră a participat la cel mai înalt Forum european dedicat luptei împotriva contrabandei cu țigări.

La conferința organizată de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și Administrația vamală a Republicii Franceze, care s-a desfășurat în or. Bordeaux, Republica Franceză, a participat Directorul adjunct al Serviciului Vamal, șef al Departamentului antifraudă și conformare, Nicolae Vutcariov. 

Evenimentul a reunit aproximativ 90 de experți din toate cele 27 de state membre ale UE, precum și din țări terțe precum Republica Moldova, Georgia, Israel, Macedonia de Nord, Serbia, Turcia, Ucraina.

În cadrul evenimentului mai multe state au prezentat rezultatele operațiunilor desfășurate sub egida OLAF. Cu această ocazie, discuțiile s-au concentrat în principal pe noile tendințe observate, pe obiectivele, strategiile și rezultatele acțiunilor întreprinse pentru combaterea comerțului ilicit cu tutun. 

Cooperarea dintre experți din statele membre ale UE, țări terțe și OLAF este esențială pentru stoparea și prevenirea comerțului ilicit cu tutun. Conferința a fost desfășurată în scopul sporirii cooperării operaționale internaționale și în vederea amplificării acțiunilor în lupta împotriva contrabandei cu țigări. Astfel, că participanții au avut ocazia să-și împărtășească opiniile și experiența lor pe teren în combaterea contrabandei cu țigări și a producției ilicite. 

Această conferință anuală este o oportunitate pentru autoritățile competente de aplicare a legii din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, dar și din țări terțe, de a-și împărtăși experiențele în lupta împotriva contrabandei cu tutun la nivel operațional.

Astfel, pe lângă reprezentanții agențiilor europene și ai organizațiilor internaționale (Europol, Frontex, Organizația Mondială a Vămilor) și ai structurilor de cooperare vamală și polițienească (Celbet, Eubam, Ameripol), OLAF a implicat în acest an în activitatea grupului și țări ca Republica Moldova, Georgia, Israel, Macedonia de Nord, Marea Britanie, Serbia, Turcia și Ucraina.

Comentarii