NOI REGULI privind regimul de intatre în România pentru cetăţenii care sosesc din țările cu risc epidemiologic ridicat

Moldovenii care vor călători în România vor trebui să stea în carantină. O decizie în acest sens a fost luată de autorităţile din sănătate de peste Prut. Măsura intră în vigoare începând de astăzi şi este valabilă pentru toţi cetăţenii străini care sosesc în România din țările de risc epidemiologic ridicat.  

Excepţie de la aceste reguli au următoarele categorii de persoane care nu prezintă simptome asociate COVID-19:

- persoanele care vin în România din zonele/țările aflate pe lista țărilor/zonelor de risc epidemiologic ridicat dar care, înaintea sosirii în România au petrecut o perioadă consecutivă de minimum 14 zile într-una sau mai multe zone/țări pentru care nu este instituită această măsură; conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone; conducătorii autovehiculelor pentru transport persoane care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului; conducătorii auto care se deplasează în interesul desfășurării profesiei din statul de rezidență al acestora într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un alt stat al Uniunii Europene în statul de rezidență, indiferent dacă deplasarea se face prin mijloace individuale sau în cont propriu.

- Membri ai Parlamentului European, parlamentari şi personal aparţinând instituțiilor internaționale şi sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, precum și reprezentanți ai României în organisme și organizații internaționale la care statul român este parte.

La intrarea în România, sunt exceptate de la măsura carantinei şi piloţii de aeronave şi personalul navigant; mecanicii de locomotivă şi personalul feroviar; lucrătorii transfrontalieri care intră în România din Ungaria, Bulgaria, Serbia, Ucraina sau Republica Moldova, precum şi cetăţenii români angajaţi ai operatorilor economici din ţările menţionate, care la intrarea în ţară fac dovada raporturilor contractuale cu operatorii economici respectivi; angajaţi ai operatorilor economici din România care efectuează lucrări, conform contractelor încheiate, în afara teritoriului României, la întoarcerea în ţară, dacă dovedesc raporturile contractuale cu beneficiarul din afara teritoriului naţional; reprezentanţii companiilor străine care au filiale/ sucursale/reprezentanţe sau agenţii pe teritoriul naţional, dacă la intrarea pe teritoriul României dovedesc raporturile contractuale cu entităţile economice de pe teritoriul naţional; angajaţii sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională care se întorc în România din misiuni executate în afara ţării;

Sunt scutiţi de a sta în carantină şi elevii, studenţii, cetăţeni români sau cetăţeni cu domiciliul sau reşedinţa în afara României, care au de susţinut examene de admitere sau pentru finalizarea studiilor, 4 care încep studiile în unităţi/instituţii de învăţământ de pe teritoriul ţării ori se deplasează pentru activităţi legate de finalizarea şi organizarea începerii studiilor.

Potrivit reprezentanţilor MAEIE, pentru situații deosebite care vizează participarea la evenimente familiale legate de naștere, căsătorie sau deces, deplasări pentru intervenții sau tratamente medicale în cazuri care nu suportă amânare, preschimbare documente de identitate, părăsirea țării ș.a., poate fi analizată suspendarea temporară a măsurii de carantină, pe baza documentelor justificative. 

Comentarii