Parlamentul a extins categoriile beneficiariilor de subvenţii în agricultură

Parlamentul a aprobat în lectura finală, în cadrul ședinței de astăzi, proiectul de modificare a Legii cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural.

Plafonul de vârstă pentru tinerii fermieri, care pot beneficia de subvenţii în avans, a fost extins de la 35 până la 40 de ani. Prevederile se conţin modificările aprobate de către deputaţi în lectură finală.

Totodată a fost stabili plafonul maxim al înlesnirilor în mărime de 30% din valoarea investiției eligibile, 

Procedura de acordare a înlesnirilor și categoriile de beneficiari vor fi aprobate prin hotărâre de guvern, iar beneficiarii vor fi supuși verificărilor pe teren, efectuate de Agenția de intervenție și plăți pentru agricultură.

În același timp, au fost simplificate criteriile speciale de eligibilitate, fiind exclusă condiția privind prezentarea certificatelor de calitate și dovada deținerii de către solicitantul de subvenții a bazei de producție a materiei prime proprii. Concomitent, se propune includerea prevederii privind confirmarea de către solicitant a dovezii de prelucrare și/sau procesare a producției de origine autohtonă.

Autorii proiectului menţionează că, în procesul de autorizare spre plată a subvenției se respectă principiul asigurării tratamentului egal și imparțialității, adică ”primul venit – primul servit”.

Totodată, modificările prevăd că Agenția de intervenție și plăți pentru agricultură va prezenta rapoarte semestriale autorității administrației publice centrale privind gestionarea Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural a anului în curs.

 

Comentarii